Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Podsumowanie projektu RÓWNE SZANSE -...

Aktualności

Podsumowanie projektu RÓWNE SZANSE - LEPSZY START w Nasutowie

Podsumowanie projektu RÓWNE SZANSE - LEPSZY START w Nasutowie

02.07.2015

W dniu 22 czerwca 2015 r. w oddziale przedszkolnym w Nasutowie - jednostce zamiejscowej przedszkola w Dysie, odbyło się uroczyste zakończenie roku i podsumowanie realizowanego w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. projektu „Równe szanse – lepszy start” czyli utworzenie oddziału przedszkolnego w Nasutowie”.

Projekt był współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Realizatorami projektu był Zespół Placówek Oświatowych w Dysie jako jednostka macierzysta przedszkola w Nasutowie. Natomiast za sprawy administracyjno-kadrowe  odpowiedzialny był Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach.

Oddział przedszkolny powstał w wyremontowanym i zaadaptowanym przez Gminę Niemce na cele edukacyjne budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasutowie. Dzięki otrzymanemu wsparciu z środków unijnych w wysokości 1 027 133,79 zł udało się zakupić meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Powstał także mały plac zabaw i podjazd dla wózków inwalidzkich dzięki, któremu z oferowanego wsparcia mogły korzystać także osoby niepełnosprawne.

We wspomnianym wcześniej okresie realizowane były zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne oraz zajęcia dodatkowe z zakresu rytmiki, j. angielskiego i logopedii. Sfinansowano również wynagrodzenie 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 2 pomocy nauczyciela. W ramach projektu dzieci objęte były całodziennym wyżywieniem i ubezpieczeniem NW.

Wsparciem objętych zostało łącznie 37 dzieci w wieku 3 – 4 lat z terenu Gminy Niemce a ich udział w projekcie był bezpłatny.

Na uroczystości zakończenia roku obecni byli Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Polski w Nasutowie Adam Michał Buczyński oraz zaproszeni kierownicy i rodzice.

Podczas krótkiej prezentacji zostały omówione osiągnięcia projektu. Następnie zebrani goście mogli podziwiać występy dzieci przedszkolnych, które wystąpiły w części artystycznej obrazującej nabyte umiejętności z zakresu; rytmiki, j. angielskiego i logopedii.

Na zakończenie imprezy dla wszystkich zebranych czekała słodka niespodzianka w postaci tortu ufundowanego przez Wójta Gminy Niemce i Koordynatora Projektu.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90