Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Razem dla przedsiębiorczości –...

Aktualności

Razem dla przedsiębiorczości – spotkanie na Zamku Lubelskim

Razem dla przedsiębiorczości – spotkanie na Zamku Lubelskim

10.04.2015

W dniu wczorajszym, na Zamku Lubelskim odbyło się spotkanie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego pod hasłem „Razem dla przedsiębiorczości” – System wspierania inwestorów i eksporterów w województwie lubelskim.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z firmą doradczą PwC Polska Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu export.invest.lubelskie w ramach „Marketingu Gospodarczego Województwa Lubelskiego”. Jego celem jest zintegrowanie działań wszystkich samorządów z Lubelszczyzny w kierunku jak najefektywniejszego pozyskiwania inwestorów oraz wspomagania już istniejących przedsiębiorstw. W trakcie wczorajszego spotkania na Zamku Lubelskim Samorządowcy z całego województwa lubelskiego, wśród których był również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś podpisali List intencyjny, odwołujący się do założeń tego projektu.

System zakłada wdrożenie koncepcji obsługi przedsiębiorców w województwie lubelskim angażując trzy poziomy interesariuszy samorządowych:
- poziom regionalny, reprezentowany przez Województwo Lubelskie,
- poziom powiatowy, reprezentowany przez powiaty i miasta na prawach powiatu
- poziom lokalny reprezentowany przez gminy.

Na poziomie regionalnym system zakłada utworzenie Zespołu, działającego wspólnie na rzecz całego regionu poprzez pojedynczy punkt obsługi przedsiębiorców, pełniący funkcję informacyjną, usługową i operacyjną, koordynujący realizację elementów strategii regionu związanych z eksportem i inwestycjami, zarządzający obsługą przedsiębiorcy na każdym etapie, prowadzący działania informująco - doradcze w zakresie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji oraz stymulujący współpracę pomiędzy interesariuszami systemu. W ramach wdrażanego systemu, poziom powiatowy zakłada utworzenie pojedynczego punktu kontaktu na poziomie powiatu oraz stymulowanie współpracy i transferu wiedzy poprzez częste kontakty z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, a ponadto wsparcie w realizacji projektów oraz opiekę po inwestycyjną. Poziom gminny zakłada systematyczne przygotowanie i transfer informacji do powiatu i Województwa na temat zaplecza inwestycji na poziomie gminy, pozostawanie w stałym kontakcie z powiatem i Województwem - przekazywanie aktualnych danych służących przygotowaniu oferty dla inwestorów, wsparcie w realizacji projektów, monitorowanie rynku lokalnego oraz współpracę przy projektach w ramach opieki po inwestycyjnej.

Mając za przykład sukces inicjatywy Invest in Pomerania, realizowanej w województwie pomorskim, mamy nadzieję, że przystąpienie do projektu invest.export.lubelskie przyniesie naszej gminie wymierne korzyści w postaci nowych miejsc pracy czy zwiększenia dochodu w budżecie.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90