Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI VI przedświąteczna sesja Rady Gminy...

Aktualności

VI przedświąteczna sesja Rady Gminy Niemce

VI przedświąteczna sesja Rady Gminy Niemce

30.03.2015

W piątek, 27 marca 2015 r. w niedawno wyremontowanej świetlicy w Dysie odbyła się szósta, wyjazdowa sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek. W sesji oprócz 14 radnych, co stanowiło wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, udział wzięli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Iwona Pulińska, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Sekretarz Gminy Leszek Łuczywek, Dyrektor Gminnego Żłobka Agnieszka Woźniak, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Marian Golianek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Ściseł, Kierownik Referatu ds. Inwestycji Paweł Gospodarek oraz Sołtysi z naszej gminy.
 
Na początku sesji przewodniczący oddał głos pani Beacie Janiszewskiej –Brudzisz Wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina”, która posumowała działalność stowarzyszenia w Gminie Niemce w okresie 2008 – 2014.
 
Podczas sesji radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczących między innymi wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej na realizację 3 chodników przy drogach wojewódzkich przebiegających przez naszą gminę czy przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
 
Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do zaprezentowania wszystkim zgromadzonym pantomimy o męce Pańskiej, w wykonaniu uczniów klasy VI SP w Nasutowie pod kierunkiem pani Teresy Molik.
 
Po zakończonej sesji odbyło się tradycyjne spotkanie przedświąteczne, które modlitwą rozpoczął Proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Dysie – ks. Robert Brzozowski, a w którym oprócz radnych, sołtysów i wyżej wymienionych gości udział wzięli: Poseł na Sejm RP - dr Henryk Smolarz, Komendant Komisariatu Policji w Niemcach - podinsp. Mariusz Szadurski, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy z terenu Gminy Niemce oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90