Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Raport z ankiety przeprowadzonej w...

Aktualności

Raport z ankiety przeprowadzonej w Gminie Niemce

Raport z ankiety przeprowadzonej w Gminie Niemce

16.03.2015

Badanie zostało przeprowadzone 12 marca 2015 roku podczas wydarzenia kulturalnego organizowanego w Domu Seniora w Niemcach. Ankieta została przeprowadzona wśród 71 mieszkańców Gminy Niemce. Celem badania była diagnoza potrzeb mieszkańców, dotyczących nowych środków na dofinansowanie z Unii Europejskiej w szczególności działań prowadzonych przez LGD „Kraina wokół Lublina”.

Pierwsze pytanie zadane respondentom brzmiało „jakie są według Pana/Pani potrzeby do zrealizowania w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej na terenie w Państwa gminy”. Najczęściej zaznaczoną odpowiedzią były: środki na rozwój działalności gospodarczej z utworzeniem miejsca pracy (39 odpowiedzi), budowa, rozbudowa infrastruktury turystycznej (30 odpowiedzi), organizacja imprez kulturalnych (30) oraz budowa, remont obiektów społeczno-kulturalnych (28 odpowiedzi). W odpowiedzi „inne działania” wśród 14 odpowiedzi głównie pojawiała się potrzeba budowy lub remontu dróg lokalnych i infrastruktury drogowej oraz potrzeba budowy Domu Spokojnej Starości. Wykres wszystkich zaznaczonych odpowiedzi znajduje się na poniższym wykresie.:
 

a - wsparcie dla rolnictwa,
b - wsparcie dla rolników chcących rozpocząć działalność poza rolnictwem,
c - środki na podjęcie działalności gospodarczej z samozatrudnieniem,
d - środki na rozwój działalności gospodarczej z utworzeniem miejsca pracy,
e - odnawianie lokalnych pomników historycznych, zabytków, miejsc pamięci,
f - kultywowanie i promocja tradycji społeczności lokalnej,
g - zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
h - budowa, remont obiektów sportowych,
i - budowa, remont obiektów społeczno-kulturalnych,
j - zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego dostęp Internetu,
k - wsparcie na rozwój agroturystyki i turystyki,
l - budowa, rozbudowa infrastruktury turystycznej (punkty widokowe, miejsca wypoczynkowe i biwakowe, trasy rowerowe)
m - organizacja imprez kulturalnych,
n - organizacja imprez rekreacyjnych,
o - organizacja imprez sportowych.
p - urządzanie i porządkowanie terenów rekreacyjnych, parków lub innych,
r - wytwarzanie produktów lub świadczenie usług opartych o lokalne zasoby,
s - działania związane z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
t - organizacja przedsięwzięć edukacyjnych (szkolenia, warsztaty itp.),
u - inne działania.

Drugie pytanie dotyczyło potrzeb które osoba ankietowana planuje zrealizować z dofinansowaniem ze środków unijnych. Najczęściej zakreślanymi odpowiedziami były: środki na rozwój działalności gospodarczej z utworzeniem miejsca pracy (32) oraz działania związane z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (22)

I – wsparcie dla rolnictwa,
II - wsparcie dla rolników chcących rozpocząć działalność poza rolnictwem,
III - środki na podjęcie działalności gospodarczej z samozatrudnieniem,
IV - środki na rozwój działalności gospodarczej z utworzeniem miejsca pracy,
V - zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego dostęp Internetu
VI - wsparcie na rozwój agroturystyki i turystyki,
VII - wytwarzanie produktów lub świadczenie usług opartych o lokalne zasoby,
VIII - działania związane z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
IX - Inne działania - proszę wpisać jakie:

W trzecim pytaniu LGD „Kraina wokół Lublina” pytała się o znajomość działań prowadzonych przez Stowarzyszenie. Blisko 80% pytanych odpowiedziało, że wie czym zajmuje się LGD.

Na czwarte pytanie „Czy korzystał Pan/Pani z działań prowadzonych przez LGD” co piąty ankietowany odpowiedział twierdząco.

W pytaniu piątym otwartym „Jak widzi Pan/Pani swoje zaangażowanie w działanie na terenie swojej Gminy” osoby z gminy Niemce swoje zaangażowanie widzą:
- przy pomocy w porządkowaniu terenu na przyszłe inwestycje,
- poprzez założenie Stowarzyszenia, które będzie mogło ubiegać się o dodatkowe środki,
- w aktywnym uczestnictwie w wydarzeniach organizowanych przez LGD „Kraina wokół Lublina”.

Osoby zainteresowane wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z biurem LGD „Kraina wokół Lublina”: biuro@krainawokollublina.pl, tel. 81 532 30 65, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin. Osoba do kontaktu Karol Salagierski.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90