Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Laureatki Konkursu Kuratoryjnego z...

Aktualności

Laureatki Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego

Laureatki Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego

13.03.2015

Z radością informujemy, że laureatkami wojewódzkiego etapu konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostały następujące uczennice:

  • Natalia Waligórska uczennica klasy VIa Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie,
  • Kasia Alagaratnam uczennica klasy IIIb Gimnazjum nr 1 w Niemcach,
  • Natalia Boguta uczennica klasy IIIc Gimnazjum nr 1 w Niemcach
Każdego roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych mogą weryfikować swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w  poszczególnych konkursach przedmiotowych, tzw. kuratoryjnych. W konkursach kuratoryjnych bierze udział, w różnych województwach od 3 do 6 tysięcy uczniów. Grono laureatów liczy zaledwie około 4 % uczestników,  drugie tyle stanowią finaliści - wszyscy osiągają swój sukces dzięki zdolnościom, „mrówczej” i systematycznej pracy pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a w efekcie wykazują się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową.
 
W br. szkolnym w konkursie przedmiotowym z jęz. angielskiego w szkole podstawowej do III etapu zakwalifikowało się 194 uczestników, w tym Natalia Waligórska, która została także jednym z 80 laureatów etapu wojewódzkiego. Natalka  przygotowywała się do udziału w konkursie pod kierunkiem p. Małgorzaty Szczesiak – n-lki jęz. angielskiego ćwicząc wspólnie różne sprawności językowe, m.in. pisanie tekstów. Rozwiązywała i analizowała z nauczycielką zadania konkursowe z różnych etapów z ubiegłego roku szkolnego. Jest bardzo skromna, do swojego sukcesu podchodzi z dużym spokojem i dystansem. Poza jęz. angielskim interesuje się muzyką, sportem, jest dobrą biegaczką, lubi też gimnastykę.
 
W konkursie przedmiotowym z jęz. angielskiego na poziomie gimnazjum do III etapu zakwalifikowało się 63 uczestników, a 46 uzyskało tytuł laureata, w tym dwie uczennice Gimnazjum nr 1 w Niemcach: Kasia Alagaratnam i Natalia Boguta. Dziewczęta przygotowywały się do konkursu pod kierunkiem nauczycielek jęz. angielskiego p. Katarzyna Iwańczuk oraz p. Małgorzaty Mytyk. W przygotowaniachdużą uwagę poświęciły nauce zagadnień związanych z kulturą krajów anglojęzycznych, które obejmują wiele dziedzin, m.in. geografię, historię, zwyczaje i tradycje. Na co dzień dziewczęta są bardzo aktywne zarówno w szkole jak i poza nią.  Z pasją działają w redakcji  „Kleksa” - pisma Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach - niejednokrotnie nagradzanego na różnych konkursach dziennikarskich. Polecamy! Ponadto Natalia pasjonuje się fotografią, a jej fotografie możemy podziwiać nie tylko w „Kleksie” czy na stronie szkoły ale także w „Takiej Gminie” i na stronie internetowej naszej gminy. Sport to jej drugie imię – od wielu lat trenuje z sukcesami siatkówkę i „kocha ręczną”. Zadziwia recytacją wierszy, nie tylko na szkolnych uroczystościach, ale także na konkursach recytatorskich odnosząc sukcesy. Kasia to urodzony podróżnik. Na jej mapie podróży zapisało się już  wiele  interesujących państw i miast jak: Kanada, Dubaj, Indie, Malezja czy Londyn. Od trzech lat rozwija swoje zdolności muzyczne w szkolnym chórze, a w czasie wolnym uwielbia oglądać polskie seriale.
 
Konkursy przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, który zatwierdza regulamin konkursów opracowany przez komisję. Konkurs składa się z 3 etapów : szkolnego, okręgowego i wojewódzkiego. Wymagania edukacyjne i kryteria oceny, obowiązujące we wszystkich konkursach, są jednakowe dla każdego uczestnika danego konkursu. Aby zostać laureatem etapu wojewódzkiego trzeba było w bieżącym roku uzyskać co najmniej określony w Regulaminie konkursów procent punktów możliwych do uzyskania na poszczególnym etapach: szkolnym -  90%, okręgowym - 80%  i wojewódzkim - 80%. Finalistami konkursu wojewódzkiego zostają uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego i wzięli w nim udział.
 
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni: w przypadku uczniów szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu, a  w przypadku uczniów gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie, o którym mowa jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ponadto laureaci otrzymują na świadectwie ocenę celującą z tego przedmiotu oraz są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznego gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej (szczegółowe regulacje zawarte są w art. 20d ustawy o systemie oświaty). Ponadto wszyscy laureaci już w czerwcu br. otrzymają stypendia Wójta Gminy Niemce w dziedzinie nauki w ramach  „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce”.
 
Uroczystość podsumowania konkursów odbędzie się dopiero w maju 2015 r., po czym z przyjemnością przekażemy relację  a my jeszcze raz gratulujemy ogromnego sukcesu zarówno uczennicom jak i nauczycielom. Zapraszamy także do odwiedzenia stron internetowych szkół: http://www.zpociecierzyn.pl/ oraz http://zsniemce.pl/ .
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90