Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Informacja Wójta o zamiarze...

Aktualności

Informacja Wójta o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Informacja Wójta o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

05.03.2015

Informacja Wójta Gminy Niemce o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst z 2007r. Dz. U. Nr 19 poz.115 z późn. zmianami) informuję, że na terenie Powiatu Lubelskiego na obszarze gminy Niemce planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej łączącej drogę gminną nr 106057L w m. Dys
z drogą serwisową obwodnicy miasta Lublina
(na wysokości drogi 106056L w m. Dys)”

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować w pasie drogowym kanał technologiczny, chyba że w terminie 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej nie zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem kanału. Kanał technologiczny udostępniony jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Gmina Niemce

ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

 

Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Niemce www.niemce.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18 /20, 01-211 Warszawa.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90