Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wybory sołeckie 2015 w naszej gminie

Aktualności

Wybory sołeckie 2015 w naszej gminie

Wybory sołeckie 2015 w naszej gminie

25.02.2015

Od 16 stycznia 2015 r. w naszej gminie trwa cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy wybierają swoich sołtysów i rady sołeckie.

Sołtys i rada sołecka są jednostkami pomocniczymi gminy. Kandydaci nie mogą się ubiegać jednocześnie o stanowisko sołtysa i członka rady. Głosować może każdy pełnoletni mieszkaniec sołectwa. Wybory przeprowadza komisja wybrana ze zgromadzonych osób posiadających prawo głosowania w danym sołectwie.

W gminie Niemce do tej pory odbyły się 23 zebrania, na których oprócz mieszkańców i sołtysa obecni byli Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz oraz Radny Gminy Niemce z danego okręgu wyborczego. W większości sołectw mieszkańcy ponownie zaufali swoim sołtysom. Na obecną chwilę wyjątek stanowią Niemce, Nasutów, Stoczek, Jakubowice Konińskie Kolonia i Kolonia Bystrzyca. Aktualna lista sołtysów znajduje się na naszej stronie internetowej.

Obecność wójta na spotkaniach była okazją do podziękowania mieszkańcom za zaufanie jakim obdarzyli go na kolejną kadencję w wyborach samorządowych, podsumowania tego co udało się osiągnąć w poprzedniej kadencji, a także do przedyskutowania planów działania na kolejne lata. Poseł Henryk Smolarz na każdym zebraniu przedstawił naszym mieszkańcom nowe perspektywy jakie otwierają się dla właścicieli gospodarstw domowych po uchwalonej niedawno ustawie w sprawie odnawialnych źródeł energii. Ustawa daje możliwość nie tylko pozyskiwania darmowej energii elektrycznej z własnej instalacji fotowoltaicznej na swoje potrzeby ale również sprzedaż nadwyżki energii po stałych, gwarantowanych przez najbliższe 15 lat cenach. Co ważne tzw. „prosument” nie będzie musiał rejestrować działalności gospodarczej, a co za tym idzie będzie zwolniony z wszelkich formalności jakie dopełniać musi przedsiębiorca. Wójt Krzysztof Urbaś zapewnił, że Gmina Niemce będzie się starała o fundusze unijne na budowę instalacji fotowoltaicznych dla naszych mieszkańców, a ponadto podkreślił jak ważnym dla naszej gminy jest fakt posiadania własnego przedstawiciela w sejmie.

W najbliższy weekend odbędą się kolejne zebrania dotyczące wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Zalesie - 27.02.2015r. godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędy Gminy Niemce

Elizówka - 28.02.2015r. godz. 14.00 w Świetlicy

Boduszyn - 28.02.2015r. godz. 16.30 w Budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Osówka - 28.02.2015r. godz. 18:30.00 u Sołtysa

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90