Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Niemce.

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Niemce.

03.12.2014

Zgodnie z art. 11b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.12.2014 r. odbędzie się II Sesja Rady Gminy Niemce. Sesja rozpocznie się o godz. 11ºº. Obrady będą się odbywać w Urzędzie Gminy Niemce – sala konferencyjna, ul. Lubelska 121.

Porządek obrad na II Sesję Rady Gminy Niemce

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.                 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Niemce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Niemce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Niemce na rok 2015..
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r..
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2015 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w partnerstwie z Fundacją Sempre a Frente.
 15. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niemce w roku szkolnym 2013/2014.
 16. Informacje:
 • Przewodniczącego Rady Gminy,
 • Wójta Gminy.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 • Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Sławomir Mroczek
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90