Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wiadukt w Dysie nad obwodnicą Lublina...

Aktualności

Wiadukt w Dysie nad obwodnicą Lublina nieprzewidziany dla pieszych

Wiadukt w Dysie nad obwodnicą Lublina nieprzewidziany dla pieszych

30.07.2014

Mające się ku końcowi, prace przy budowie obwodnicy Lublina ujawniły, że mieszkańcy Dysa nie będą mieli możliwości przechodzenia przez wiadukt nad Obwodnicą, bo projektant... nie uwzględnił tam chodnika. Wójt gminy Niemce – Krzysztof Urbaś podjął energiczne kroki, aby zaradzić takiemu stanowi rzeczy.

  W dyspozycji Urzędu Gminy są przesłane (w 2008 roku – za poprzedniej kadencji władz samorządowych) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad plany wraz z mapami, na których chodnik na wiadukcie zaprojektowany jest z obu stron jezdni. Okazało sie jednak, że jest on przeznaczony na potrzeby obsługi wiaduktu, na którym projektant nie uwzględnił ruchu pieszych.

    Wójt Krzysztof Urbaś, zaniepokojony takim stanem rzeczy, odbył szereg spotkań, m.in z: Wojewodą Lubelskim Wojciechem Wilkiem, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA  Anną Wysocką, zastępcą dyrektora  ds. Zarządzania Drogami i Mostami - Władysławem Rawskim i projektantami obwodnicy.

    Dwa z tych spotkań odbyły się na budowanym wiadukcie. Pierwsze spotkanie Wójta Krzysztofa Urbasia z Wojewodą Wojciechem Wilkiem, odbyło się w obecności Posła na Sejm RP Henryka Smolarza. W drugim wzięła również udział  dyrektor  Anna Wysocka oraz  z-ca dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Zbigniew Szepietowski.

-Podczas spotkania pani dyrektor Wysocka zadeklarowała, że po zakończeniu budowy ten problem będzie starała się rozwiązać. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo w tej chwili mimo, że obiekt nie jest jeszcze oddany do użytku, ludzie po nim chodzą. Kiedy już będzie użytkowany, mimo zakazu i braku innej możliwości przejścia,  też pewnie będą z niego korzystać, co może skutkować licznymi wypadkami mówi wójt gminy Niemce Krzysztof Urbaś. - Brak tego chodnika to wielkie niedopatrzenie. Najbliższe kładki są w Jakubowicach i na węźle Lubartów w Ciecierzynie. Nikt nie będzie szedł 5 kilometrów, żeby przejść przez obwodnicę. Rada Gminy Niemce podjęła w tej sprawie stanowisko i będziemy się zwracać do wszystkich władz, łącznie z panem Premierem, jeśli zajdzie taka konieczność, prosząc o pomoc w rozwiązaniu tego  problemu dodaje Wójt Krzysztof Urbaś.
 
 Bożena Stępień
 
 

STANOWISKO
RADY GMINY NIEMCE
z dnia 16 lipca 2014 roku

w sprawie budowy chodnika na wiadukcie przy drodze powiatowej 2216 L w m. Dys
w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” – granica administracyjna miasta Lublina”.

            Rada Gminy Niemce zwraca się z prośbą do Inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej 2216 L wzdłuż wiaduktu zlokalizowanego nad drogą ekspresową S17 w m. Dys.

            Nadmieniamy, że podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” – granica administracyjna miasta Lublina” nie został zaprojektowany chodnik umożliwiający przejście pieszym przez wiadukt wybudowany na drodze powiatowej 2216 L w m. Dys. 
            Chcemy podkreślić, że wspomniana droga powiatowa jest ważnym ciągiem komunikacyjnym pomiędzy miejscowościami: Nasutów, Pólko, Dys – Elizówka, Lublin (korzystają z niej mieszkańcy naszej Gminy, turyści odwiedzający dolinę Ciemięgi,  a także  wielu rolników, udających się na Giełdę Rolną w Elizówce). Duże natężenie ruchu na drodze 2216 L, w tym na wiadukcie, brak ciągu pieszego umożliwiającego swobodne przejście pieszym przez wiadukt może doprowadzić w przyszłości  do niejednego wypadku drogowego.

            W związku z powyższym apelujemy o szybkie wykonanie ciągu pieszego umożliwiającego bezpieczne przejście pieszym jak i przejazdu rowerzystom przez wiadukt. Uważamy, że budowa chodnika jest bardzo ważnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi 2216 L w m. Dys.    

                                           

Stanowisko otrzymują:

1. Minister Infrastruktury i Rozwoju
2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
3. Wojewoda Lubelski
4. Parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej
5. Marszałek Województwa Lubelskiego
6. Starostwo Powiatowe w Lublinie

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90