Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI XLII Sesja Rady Gminy Niemce

Aktualności

XLII Sesja Rady Gminy Niemce

XLII Sesja Rady Gminy Niemce

17.07.2014

W dniu wczorajszym 16 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce odbyła się XLII sesja Rady Gminy Niemce. Podczas obrad miała miejsce niecodzienna uroczystość. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Przewodniczący Rady Henryk Ziębowicz, oraz przybyli na sesję Radni i Sołtysi pogratulowali Pani Ewie Piturze – radnej z Elizówki, obronienia pracy magisterskiej.

Porządek obrad na XLII sesji Rady Gminy Niemce

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Niemce na okręgi wyborcze.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Niemce na obwody głosowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1550 L w m. Wola Niemiecka na dł. około 300 m”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystnie z wychowania przedszkolnego w Gminie Niemce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1564L w m. Leonów na długości ok. 800 m”
 13. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Niemce w sprawie budowy chodnika na wiadukcie przy drodze powiatowej 2216L w m. Dys w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski, zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” – granica administracyjna miasta Lublina”.
 14. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Niemce w sprawie udostępnienia pomieszczeń na parterze wyremontowanego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Elizówce na odprawianie w niedzielę i święta Mszy Świętej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Niemce.
 16. Informacje:

            - Przewodniczącego Rady Gminy

            - Wójta Gminy

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zakończenie obrad.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90