Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Pierwszy rok projektów unijnych w...

Aktualności

Pierwszy rok projektów unijnych w naszych przedszkolach za nami

Pierwszy rok projektów unijnych w naszych przedszkolach za nami

09.07.2014

Minął pierwszy rok realizacji dwóch projektów: „Przedszkole dla Ciebie - edukacja XXI wieku" w Przedszkolu Publicznym w Niemcach oraz „Równe szanse - lepszy start” czyli utworzenie oddziału przedszkolnego w Nasutowie" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Działania IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1. "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".

Na realizację w/w projektów Gmina Niemce pozyskała środki finansowe w kwocie 2.334.316,20 zł (85% wartości projektu), z których wyposażono sale lekcyjne w niezbędny sprzęt i meble, zakupione zostały pomoce dydaktyczne, utworzono place zabaw, realizowane są zajęcia dodatkowe oraz finansowane zatrudnienie personelu projektu. W obu projektach, w pierwszym roku ich realizacji wzięło udział w sumie 100 dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Niemce uczęszczających do czterech grup przedszkolnych. Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.

Z początkiem wakacji 23 przedszkolaków z Niemiec i 12 z Nasutowa zakończyło swój udział w projekcie. Dalszą edukację przedszkolną będą kontynuowały - od nowego roku szkolnego - już jako pięciolatki w innych oddziałach przedszkolnych ustępując tym samym miejsca kolejnym trzylatkom, którzy wezmą udział w projekcie w drugim roku realizacji.

Z tej okazji w dniu 27 czerwca br. Pan Wójt Krzysztof Urbaś wraz z Panią Iwoną Pulińską – z-cą Wójta na zaproszenie całej społeczności przedszkolnej przybyli do Nasutowa, aby wspólnie podsumować pierwszy rok realizacji projektu, pogratulować osiągniętych celów i życzyć wszystkim udanych wakacji. Zakończenie roku szkolnego odbyło się ciepłej rodzinnej atmosferze: były występy przedszkolaków, książki dla wszystkich, dyplomy ukończenia projektu dla 5-latków oraz słodki upominek i piłki plażowe od  Pana Wójta na wakacje.

Również w Przedszkolu Publicznym w Niemcach Pan Wójt spotkał się z kadrą projektu oraz przedszkolakami uczestnicząc we wspólnej zabawie i śpiewie. Po krótkiej rozmowie wręczył wraz z koordynatorem projektu Panią Ewą Gizą dyplomy ukończenia tym przedszkolakom, którzy już zakończyli swój udział w projekcie, życząc wszystkim udanych wakacji. Nie zabrakło też i tu kosza słodkości, z którego Pan Wójt obdarował wszystkich przedszkolaków (tajemnicze Kinder niespodzianki). Na zakończenie spotkania było chóralne do-wi-dze-nia i radosne pożegnanie machającymi rączkami.

Zapraszamy do galerii zdjęć
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90