Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Stypendia Wójta Gminy Niemce dla...

Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Niemce dla Gimnazjalistów

Stypendia Wójta Gminy Niemce dla Gimnazjalistów

01.07.2014

26 uczniów z trzech gimnazjów na terenie naszej gminy otrzymało 26 czerwca br. Stypendium Wójta Gminy Niemce.

Uroczystość - dzięki gościnności Pana Dyrektora Jerzego Wójcika -  odbyła się w pięknie przystrojonej na tę okoliczność sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Akt przyznania stypendium osobiście wręczył wyróżnionym uczniom Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś gratulując osiągniętych wyników i życząc dalszych sukcesów. Młodzież przybyła w towarzystwie rodziców, wychowawców oraz dyrektorów szkół, którzy nie kryli swojego zadowolenia z tak licznej grupy utalentowanej młodzieży i osiągniętych wyników. To właśnie do nich Wójt Gminy Niemce skierował  słowa uznania za trud wychowawczy i pedagogiczny, a na ręce  rodziców złożył list gratulacyjny. Nie zabrakło również gratulacji ze strony przybyłych gości m.in. p. Wojciecha Domownika i Romana Wysockiego - V-ce - Przewodniczących Rady Gminy w Niemcach, p. Witolda Józefackiego - Radnego Gminy w Niemcach - Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych w Niemcach,  p. Andrzeja Małka – Radnego Gminy w Niemcach oraz p. Anny Studzińskiej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach.

Przyznane Stypendia mające charakter nagrody pieniężnej są niewątpliwie wyróżnieniem dla tej młodzieży, ale jednocześnie mają za zadanie zachęcić ją do inwestowania w siebie, aby w przyszłości osiągała coraz to wyższe wyniki dając powody do satysfakcji całej społeczności gminnej. Kwota stypendium jaką otrzymał uczeń za wysokie wyniki w nauce wyniosła: 300 – 500 zł, za wysokie osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: 200 – 450 zł, a za wysokie osiągnięcia w sporcie: 200 – 300 zł. Łącznie w gimnazjum przyznano stypendia na kwotę 8.800 zł. Wysokość otrzymanego stypendium zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych.

W/w stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce” przyjętego przez Radę Gminy Niemce w dniu 14 marca 2014 r. UchwałąNR XXXIX/359/2014.
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90