Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Najzdolniejsi uczniowie szkół...

Aktualności

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych nagrodzeni przez Wójta

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych nagrodzeni przez Wójta

01.07.2014

W środę 25 czerwca br. po raz pierwszy najzdolniejsi uczniowie ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy zostali uhonorowani Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i w sporcie.

Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie w nowo wybudowanej sali gimnastycznej w gronie dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, stypendystów oraz ich rodziców, a także władz samorządowych w osobie p. Krzysztofa Urbasia -  Wójta Gminy Niemce, p. Henryka Ziębowicza – Przewodniczącego Rady Gminy w Niemcach, p. Wojciecha Domownika i Romana Wysockiego - V-ce - Przewodniczących Rady Gminy w Niemcach oraz p. Anny Studzińskiej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach. Spotkanie uświetnili swoimi występami artystycznymi zarówno uczniowie szkoły podstawowej w Dysie jak i tegoroczni stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej.

Przyznane stypendia są efektem uchwalenia w dniu 14 marca 2014 r. przez Radę Gminy Niemce UchwałyNR XXXIX/359/2014 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce”. Stypendium przyznawane jest wyróżniającym się uczniom na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce. Według regulaminu stypendium za wysokie wyniki w nauce otrzymuje uczeń kl. VI – kończący etap edukacyjny w szkole podstawowej, spełniający inne obligatoryjne kryteria, a stypendia artystyczne i sportowe przysługują uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej, którzy osiągnęli wysokie wyniki w rywalizacji na szczeblu co najmniej powiatowym oraz spełniają inne kryteria.

Wnioski stypendialne rozpatrzyła pod względem formalnym i merytorycznym czteroosobowa komisja powołana przez Wójta Gminy Niemce. Akty przyznania stypendium na mocy decyzji Wójta Gminy Niemce otrzymało 87 uczniów z 6 szkół podstawowych w tym: 37  za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w kwocie 100 – 300 zł, 35 -  za wysokie wyniki w nauce od 200 do 400 zł oraz 24 -  za wysokie osiągnięcia w sporcie w kwocie 100 – 300 zł. Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a jego wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych. Łącznie przyznano stypendia na kwotę 18.800 zł.

Podczas uroczystej gali docenieni zostali także rodzice wyróżnionych uczniów, którym Wójt w dowód uznania wręczył Listy Gratulacyjne. Były słowa podziękowań skierowane do p. Wójta Krzysztofa Urbasia oraz Rady Gminy w Niemcach, w których zarówno rodzice jak i uczniowie nie kryli swojego wzruszenia  i satysfakcji z możliwości otrzymania tak prestiżowego wyróżnienia. Na zakończenie uroczystości p. Wójt złożył jeszcze raz wszystkim obecnym gratulacje z faktu otrzymania stypendiów podkreślając, że osiągnięty sukces to talent i mrówcza praca dziecka, ale także ogromna zasługa rodziców i nauczycieli. Kończąc wypowiedź Wójt życzył wszystkim udanych wakacji.
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90