Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI NIE PŁACISZ ZA ŚMIECI - będzie...

Aktualności

NIE PŁACISZ ZA ŚMIECI - będzie postępowanie egzekucyjne.

NIE PŁACISZ ZA ŚMIECI - będzie postępowanie egzekucyjne.

12.06.2014

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na WSZYSTKICH (BEZ WYJĄTKU )mieszkańców obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór odpadów.

NIE PŁACISZ ZA ŚMIECI

nie uregulowanie zobowiązania podatkowego w terminie skutkuje wszczęciem POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO w konsekwencji czego podatnik poniesie dodatkowe KOSZTY

  • UPOMNIENIA koszt 11.60

  • Naliczanie ODSETEK za zwłokę

  • KOSZTY EGZEKUCYJNE

Wobec uchylających się od ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie zastosowana egzekucja z:

  • Pieniędzy

  • Wynagrodzenia za pracę

  • Świadczeń emerytalnych

  • Rachunków bankowych itp.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Niemce oraz pod nr Tel. 81 460-34-62

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90