Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI II Gminny Turniej Rycerski klas piątych

Aktualności

II Gminny Turniej Rycerski klas piątych

II Gminny Turniej Rycerski klas piątych

12.05.2014

6 maja już po raz drugi mury Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach stały się miejscem rywalizacji drużyn rycerskich z klas 5-tych szkół podstawowych naszej gminy.

O godzinie 9 00 do zmagań o „ Miecz Grunwaldzki Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach” stanęły zastępy młodych „rycerzy” i „mnichów” z Ciecierzyna, Jakubowic Konińskich, Krasienina, Nasutowa, Niemiec i Rudki Kozłowieckiej. Honorowy patronat nad Turniejem przyjął Wójt Gminy Niemce. Nad przebiegiem konkurencji i ich sprawiedliwą oceną czuwało jury w składzie: przewodniczący p. Grzegorz Niećko – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, członkinie – p. Bożena Stępień – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach i p. Ewa Dobosz – nauczyciel biblioteczny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
 
Młodzi zawodnicy w wielu ciekawych konkurencjach turniejowych wykazali się dużą sprawnością fizyczną oraz ogromną wiedzą z zakresu historii, kultury i życia codziennego średniowiecznej Europy. Wszyscy obserwatorzy podziwiali też poziom i staranność przygotowania zespołów, który w porównaniu z ubiegłoroczną rywalizacją podniósł się znacząco. Najważniejsza jednak była świetna zabawa, wspólnie spędzony czas i radość, jaką okazywali uczniowie podczas wykonywania turniejowych zadań.
 
W zaciętej walce, której przypatrywali się opiekunowie i honorowi goście z ks. proboszczem K. Galewskim i panem Wójtem K. Urbasiem na czele, wygrała w ostatniej chwili reprezentacja z Ciecierzyna (75pkt.) przed Niemcami i Rudką Kozłowiecką (po 74pkt.). Trzecie miejsce przypadło w udziale ex equo Jakubowicom Konińskim i Nasutowowi (po 65pkt.). Najcenniejszym trofeum i główną nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest „Miecz Grunwaldzki Zespołu Szkół w Niemcach” ufundowany przez dyrektora szkoły, p. Jerzego Wójcika, czyli replika miecza wręczonego przed bitwą królowi Jagielle przez posłów krzyżackich. Miecz ponownie trafił do Ciecierzyna, gdzie będzie przebywał do kolejnej edycji konkursu. Odbierający go dyrektor ZPO w Ciecierzynie, pan Mirosław Studniewski, nie krył swej radości i dumy z postawy reprezentacji szkoły.
Częścią II Gminnego Turnieju Rycerskiego był pokaz umiejętności Bractwa Rycerskiego Ziemi Lubelskiej – najstarszej i najbardziej znanej grupy zajmującej się rekonstruowaniem kultury i tradycji dawnej Rzeczypospolitej w naszym regionie.
 
Cała szkoła wyległa na boisko, aby podziwiać i obserwować poczynania lubelskich rycerzy. A obejrzeć można było wojsko XVII-wieczne polskiego autoramentu, Kozaków, Tatarów oraz Szwedów wyposażonych w muszkiety i działo z czasów „potopu”. Widzowie byli świadkami pojedynków na rapiery, szable i miecze, poznali części uzbrojenia i ich zastosowanie oraz na własne oczy i uszy doświadczyli skutków użycia czarnoprochowej broni palnej. Można było też posłuchać piosenek śpiewanych przy wtórze lutni oraz zobaczyć, jak tańczono i ubierano się w tamtych czasach.
 
Rycerskie spotkanie zakończyło się około godziny 13 30 , ale młodzież jeszcze długo rozmawiała z „rycerzami”, oglądała broń i fotografowała się na tle barwnego oddziału. Z pewnością wielu zapamięta ten piękny majowy dzień spędzony ciekawie w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach.
 
Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Niemce, Banku Spółdzielczego w Niemcach i Gminnej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Niemcach.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90