Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Przypomnienie o opłatach - odpady...

Aktualności

Przypomnienie o opłatach - odpady komunalne

Przypomnienie o opłatach - odpady komunalne

05.05.2014

Urząd Gminy w Niemcach uprzejmie przypomina mieszkańcom Gminy Niemce o obowiązku dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty można dokonać u sołtysa, przelewem lub w banku na rachunek Urzędu Gminy Niemce: 
BS Niemce: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030. 

W 2015 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania w następujących terminach:
 
 
1. za I kwartał (od 1 stycznia do 31 marca) w terminie do 15 lutego 2015r., 
2. za II kwartał (od 1 kwietnia do 30 czerwca) w terminie do 15 maja 2015r., 
3. za III kwartał (od 1 lipca do 30 września) w terminie do 15 sierpnia 2015r., 
4. za IV kwartał (od 1 października do 31 grudnia) w terminie do 15 listopada 2015r.
 
Urząd Gminy w Niemcach uprzejmie przypomina mieszkańcom Gminy Niemce o obowiązku dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Niemce zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której są naliczane ustawowe odsetki. 
 
Prosimy o samodzielnie i terminowe uiszczanie należnej opłaty, czekanie na pisemne upomnienie skutkuje naliczeniem dodatkowych 11,60 zł. kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji. 
 

Ponadto przypominamy o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym określonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90