Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Przedświąteczna sesja Rady Gminy Niemce

Aktualności

Przedświąteczna sesja Rady Gminy Niemce

Przedświąteczna sesja Rady Gminy Niemce

15.04.2014

W miniony czwartek tj. 10 kwietnia 2014 r. odbyła się XL sesja Rady Gminy Niemce. Jednym z punktów porządku obrad było uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego na kartkę świąteczną Gminy Niemce „Wielkanoc 2014”.

Już po raz drugi Urząd Gminy Niemce zorganizował tego typu konkurs, który tym razem skierowany był do młodzieży uczęszczającej do naszych gimnazjów. Nagrodę z rąk wójta – Krzysztofa Urbasia, za najlepszą pracę otrzymała Agnieszka Kusy uczennica kl. 1 Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie. Wyróżnienia otrzymały: Julia Osiak, Karolina Hunek, Oliwia Tujaka i Aneta Sikora z Gimnazjum nr 1 Niemcach oraz Kamila Kozieł, Olga Kosik, Justyna Czerwonka, Katarzyna Połoncarz z Gimnazjum nr 3 w Krasieninie. Ponadto uczennice otrzymały dodatkowe upominki, ufundowane osobiście przez wójta Krzysztofa Urbasia w nagrodę za utożsamianie się z samorządem i urzędem Gminy Niemce reprezentowanym przez jego osobę.
 
Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Niemiec było podjęcie uchwały przez Radę Gminy Niemce w sprawie nadania imienia Ignacego Bonawentury Budnego jednej z ulic w tej miejscowości. Hrabia Budny był m.in. fundatorem kościoła parafialnego w Niemcach.
 
Na sesję został zaproszony pan Zbigniew Januszek Kierownik Oddziału Wdrażania PROW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który zrelacjonował dotychczasową współpracę wójta naszej gminy z urzędem marszałkowskim w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych, a także zachęcał do aktywnego działania w ramach Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.
Na obradach obecni byli również Wójt Gminy Wólka – Edwin Gortat i Przewodniczący Rady Gminy Wólka – Józef Madoń. Pan Gortat w krótkim wystąpieniu podziękował za dobrosąsiedzkie stosunki naszych gmin i wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę.
 
Po zakończonej sesji odbyło się tradycyjne spotkanie przedświąteczne, w którym oprócz radnych, sołtysów i wyżej wymienionych gości udział wzięli: Proboszcz Parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach – ks. kan. Krzysztof Galewski, Poseł RP - dr Henryk Smolarz, Komendant Komisariatu Policji w Niemcach - podinsp. Mariusz Szadurski, Radni Powiatu Lubelskiego w osobach Bożeny Prażmo i Jerzego Kotowskiego, dr Marek Łoś, prawnuk hrabiego Ignacego Budnego, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy z Lublina i terenu Gminy Niemce oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90