Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Debata Społeczna - Razem bezpieczniej

Aktualności

Debata Społeczna - Razem bezpieczniej

Debata Społeczna - Razem bezpieczniej

11.04.2014

W dniu 9 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Niemcach odbyła się Debata Społeczna zorganizowana przez Komendanta Komisariatu Policji w Niemcach podinsp. Mariusza Szadurskiego, dotycząca bezpieczeństwa w gminach Niemce, Garbów, Jastków i Wólka, znajdujące się na terenie działania Komisariatu Policji w Niemcach.

 
Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni min. Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce, Kazimierz Firlej – Wójt Gminy Garbów, Edwin Gortat – Wójt Gminy Wólka, Henryk Ziębowicz – Przewodniczący Rady Gminy Niemce, Kazimierz Dudzik – Przewodniczący Rady Gminy Garbów, Witold Nakonieczny – Przewodniczący Rady Gminy Jastków, Józef Madoń – Przewodniczący Rady Gminy Wólka, dyrektorzy szkół ponad gimnazjalnych, przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych, psychologowie szkolni oraz mieszkańcy gminy. Udział w spotkaniu wziął również Komendant Miejski Policji w Lublinie insp. Dariusz Szkodziński
 
Celem debaty jako formy dyskusji w gronie przedstawicieli instytucji podejmujących działania na rzecz bezpieczeństwa, była wymiana poglądów na temat bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz wybór najlepszego rozwiązania omawianego zagadnienia.
 
Jedną z kwestii poruszanych podczas dyskusji było omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Niemcach, wynikiem czego podniesiono postulat zwiększenia ilości patroli prewencyjnych, kierowanych do służby w rejon gminy oraz zmotoryzowanych patroli ruchu drogowego celem zwiększenia bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 17 i 19 i pozostałych drogach (w tym gminnych).
 
Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania był zakres działań podejmowanych przez Policję w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych, podejmujących wieloaspektowe czynności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych zwrócili uwagę na fakt, iż przepisy dotyczące działalności zespołu nie zawsze pozwalają na skuteczne przeciwdziałanie przemocy. Postulowali m.in. o lepsze przygotowanie członków zespołów do realizacji wyznaczonych zadań, uregulowanie wielu kwestii, w tym finansowych, związanych z łączeniem funkcji zawodowych ze społeczną pracą ich członków, a także o dalszą współpracę z dzielnicowymi.
 
Ze strony Policji padło zapewnienie, iż w pracach grup roboczych, obligatoryjny udział będą brali dzielnicowi rejonu (tak jak to miało miejsce w 2013 roku), w którym zamieszkuje osoba co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Przyjęto wniosek by „przemoc w rodzinie” była głównym tematem następnej debaty oraz by krąg uczestników został poszerzony o przedstawicieli instytucji takich jak sąd i prokuratura.
Uczestniczący w Debacie Społecznej Komendant Miejski Policji w Lublinie zapewnił zgromadzonych, że debaty są projektem, który realizowany będzie przez Policję cyklicznie, w celu wspólnego wypracowania skutecznych sposobów spełniania społecznych oczekiwań dotyczących poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
 
Debatę Społeczną zakończyło zapewnienie Komendanta Komisariatu Policji w Niemcach podinsp. Mariusza Szadurskiego, że podniesiona podczas spotkania problematyka będzie wskazówką dla działań podejmowanych przez Policję na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa w gminach Niemce, Garbów, Jastków i Wólka oraz że złożone przez Policję deklaracje nie pozostaną bez pokrycia. Ich realizacja będzie tematem kolejnej debaty w przyszłości. 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90