Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Uwaga rolnicy i właściciele gruntów

Aktualności

Uwaga rolnicy i właściciele gruntów

Uwaga rolnicy i właściciele gruntów

18.03.2014

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściciel gruntu ma obowiązek utrzymania terenu w dobrej kulturze rolnej. Zanieczyszczone chwastem pola rozsiewając się powodują następujące zagrożenia:

 
  • utrudnienia w uprawie roślin na obszarach właściwie zagospodarowanych
  • reakcje alergiczne u ludzi głównie dzieci
  • niekontrolowane zwiększenie populacji myszy i szczurów
  • bytowanie zwierzyny dzikiej w pobliżu zabudowań (lisy)
  • zagrożenie pożarowe
Wójt w drodze decyzji może nakazać usunięcie chwastów. W przypadku uchylania się od wykonania stosownych zabiegów agrotechnicznych, na koszt właściciela zostanie zlecone wykonanie zastępcze. Odbiór należności z tego tytułu odbędzie się w drodze egzekucji komorniczej. 

W przypadku osób uporczywie uchylających się od wykonywania ustawowego obowiązku utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, tutejszy urząd podejmie współpracę z lubelskim biurem powiatowym arimr w elizówce w celu przeprowadzenia kontroli terenów przewidzianych pod uprawę.
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90