Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Informacja o udzielonej pomocy...

Aktualności

Informacja o udzielonej pomocy publicznej 2011

Informacja o udzielonej pomocy publicznej 2011

31.12.2011

Wojt Gminy Niemce zgodnie z art.37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.) w  związku z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) podaje do publicznej wiadomości wykaz osob prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011. Pomoc publiczna została udzielona na podstawie programu pomocowego zgodnie z Wytycznymi Wspolnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C319 z 27.12.2006) oraz Dyrektywą Rady 2003/96/WE z 27.10.2003 w sprawie restrukturyzacji wspolnotowych przepisow ramowych dotyczących opodatkowania produktow energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE I. 283 z 31.10.2003) ujętego jako program pomocy notyfikowanej w Komisji Europejskiej o numerze NN 40/2006.

 

Tabela

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90