Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Informacja o udzielonej pomocy...

Aktualności

Informacja o udzielonej pomocy publicznej 2010

Informacja o udzielonej pomocy publicznej 2010

31.12.2010

W.jt Gminy Niemce zgodnie z art.37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p.źn. zm.) w związku z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) podaje do publicznej wiadomości wykaz os.b prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.
 
Pomoc publiczna została udzielona na podstawie programu pomocowego zgodnie z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C319 z 27.12.2006) oraz Dyrektywą Rady 2003/96/WE z 27.10 2003 w sprawie restrukturyzacji wspóplnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE I. 283 z 31.10.2003) ujętego jako program pomocy notyfikowanej w Komisji Europejskiej o numerze NN 40/2006.
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90