Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Aktualności oświatowe Postępowanie uzupełniające na wolne...

Aktualności oświatowe

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do przedszkoli

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do przedszkoli

26.03.2018

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2018/2019 w następujących placówkach oświatowych:

  1. Przedszkole w Ciecierzynie (dzieci 3-6 letnie) zpociecierzyn.pl
  2. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie - oddziały przedszkolne (dzieci 4/5 - 5/6 letnie)zskrasienin.pl
  3. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie - oddział przedszkolny (dzieci 5/6 letnie)nasutowszkola.edupage.org
  4. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej - oddział przedszkolny (dzieci 5/6 letnie)spfrudka.edupage.org
  5. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich -  oddziały przedszkolne (dzieci 3/4 - 5/6 letnie) http://www.spjakubowice.szkolna.net

Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci zgodnie z opisem szkoły. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli, zaś podstawa programowa realizowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356).

Ofertę poszczególnych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę  Niemce oraz szczegółowe informacje na temat postępowania uzupełniającego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej prowadzącej nabór. Postępowanie uzupełniające rozpoczyna się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wniosek będzie możliwy do pobrania w siedzibie przedszkola/szkoły oraz do wydrukowania ze strony internetowej od dnia 26 marca 2018 r..

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu można składać od 27 marca do 6 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy przedszkola/szkoły, maksymalnie do trzech wybranych placówek wychowania przedszkolnego zaznaczając we wniosku przedszkole/oddział przedszkolny:

  • pierwszego wyboru,
  • drugiego wyboru
  • trzeciego wyboru

Do postępowania uzupełniającego stosuje się te same zasady i kryteria co w postępowaniu rekrutacyjnym. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem czynności w postępowaniu uzupełniającym – w załączeniu, zawierającym czynności oraz terminy składania dokumentów i  terminy przeprowadzania, postępowania uzupełniającego na wolne miejsca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019. Informacja przedstawia  także kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria – w załączeniu.

Wszystkich rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, na terenie gminy Niemce  na rok szkolny 2018/2019 jeszcze raz serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą danych placówek i do udziału w rekrutacji.

UCHWAŁA NR XXVIII/266/2017 RADY GMINY NIEMCE w sprawie ustalenia kryteriów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [556.72 KB]

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [83.87 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90