Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Aktualności oświatowe REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ...

Aktualności oświatowe

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA R. SZK. 2018/2019

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA R. SZK. 2018/2019

22.03.2018

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA R. SZK. 2018/2019

Szanowni  Rodzice!

Przypominamy, że do 6 kwietnia 2018 r. we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Niemce można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I . Rekrutacja dotyczy Kandydatów - dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, w tym zamieszkałych poza gminą Niemce.

Terminy oraz czynności rekrutacji określa załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA  NR 14/2018 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym .

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zachęcamy rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, do której zamierzają zapisać dziecko do niezwłocznego złożenia zgłoszenia w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 znajdują się w załączniku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz niezbędne druki do pobrania znajdują się na stronach internetowych szkół podstawowych oraz w siedzibach niżej wymienionych placówek oświatowych:

  1. Szkoła Podstawowa im. bł. bpa. Władysława Gorala  w Ciecierzynie  zpociecierzyn.pl
  2. Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie zpodys.edupage.org
  3. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich szkolna.net  
  4. Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie zskrasienin.pl
  5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie nasutowszkola.edupage.org
  6. Szkoła Podstawowa w Niemcach zsniemce.pl
  7. Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej spfrudka.edupage.org

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA R. SZK. 2018/2019 Szanowni Rodzice!, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [193.09 KB]

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [303.22 KB]

Zasady przyjęć do klas I szkół podstawowych na r. szk. 2018/2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [381.25 KB]

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90